วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

        อาจารย์ได้ให้นักศึกษาย้ายงานที่ออกแบบ Font เข้าไปใน Tface และได้เปิดแฟ้มแหล่งเรียนรู้ในรายวิชาของอาจารย์  ให้นักศึกษาลองไปศึกษาเรียนรู้ออกแบบก่อน
การเรียนเรื่อง Font จะมี DNA ของมันอยู่ในตัวและอาจารย์ได้วิจารณ์งานของนักศึกษา Font ตัวอักษรในประเทศไทยในขณะนี้มี 2 แบบ  
      1.มีหัว
      2.ไม่มีหัว 
      อาจารย์ได้ให้แบ่งกลุ่มกลุ่มล่ะ 5 คน สร้างตัวอักษรกลุ่ม และในเดือนกุมภาพันธ์ จะมีงาน GIFT ON THE MOON ให้นักศึกษาทำของขายผลงานที่เกิดจาก Font   โดยออกแบบ Font ใช้เป็นหลัก การร่วมงานในครั้งนี้อาจารย์มีคะแนนให้ 15 แต้ม มีการตกแแต่งร้าน มีการบันทึกแบบฟอร์มการทำการขาย ให้มีสัญลักษณ์เป็นของตัวเอง
      ให้นักศึกษาสร้าง Blog กลุ่มขึ้นโดยปรึกษากันในกลุ่ม 5 คน โดยมีโจทย์เดียวงานเดียวแต่ต่างการ Design โดยจัดเก็บเป็นงานกลุ่ม ออกแบบ 2 ลักษณะ 
       1. ออกแบบ Font ในการผลิตเป็นตัวอักษรที่มีหัวกับไม่มีหัว ในกลุ่มต้องมี 2 แบบ
       2. ออกแบบตาม Koncept ของเรา

งานที่ได้รับมอบหมาย
1.ออกแบบ Font ของชื่อกลุ่มและโลโก้กลุ่มลง กระดาษกราฟแล้วใช้โปรแกรม Illustrator ในการออกแบบ

สมาชิกในกลุ่ม The Imagination Fo Design
1. นางสาว สุปราณี โพธิ์ศรี 5511300146
2. นางสาว เนธิญา ประทุมนันท์ 5511302852
3.นางสาว สุภาวดี เยี่ยมสมุทร 5511302704
4. นางสาว นพวรรณ แสงชาติ 5511302589
5. นางสาว จินตนา สิงหเรือง 5511300336


ที่มาในการสร้างbloggerกลุ่ม http://artd2304the-imagination-of-design.blogspot.com/
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น